2017-02-28

(בעברית / in Hebrew) אבני פינה - יצירות מופת בספרות א' (Literature Masterpieces) 2009

# playlist of the 14 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2009年10月22日
יצירות מופת בספרות עולם א'
ד"ר יואב רינון
2009-10
קורס מספר 10510
תכנית אבני פינה - תחום רוח
MASTERPIECES OF WORLD LITERATURE - I
מטרתנו להציג בפני הסטודנטים טווח רחב של יצירות מופת ספרותיות החל מהעת העתיקה ועד הרנסנס. הלימוד מובנה בסדר כרונולוגי, החל מיצירותיו של הומרוס ה"איליאדה" וה"אודיסיאה", שהועלו על הכתב במאה ה-8 לפנה"ס, וכלה בשניים ממחזותיו של שקספיר, "המלך ליר" ו"הסערה", שנוצרו במאה ה-17. בכל שיעור נדון ביצירה או ביצירות ספרותית, ננתח את ההיבטים התוכניים והאסתטיים שלהן, ונבהיר מדוע יש לראות בהן יצירת מופת. בין היצירות שנלמד: הטרגדיה "מדיאה" של אוריפידס, ה"מטמורפוזות" של אובידיוס, ו"הקומדיה האלוהית" של דנטה. דגש מיוחד יינתן לאופן שבו ניתן ללמוד מיצירות אלה על המציאות וכן על האופן שבו הן רלוונטיות לחיינו שלנו כאן ועכשיו, שנים רבות לאחר שנכתבו. בין הנושאים שיידונו: יחסים בין בני משפחה, אהבה ומלחמה, דת, ארוטיות ומיניות. במקביל לחלק מהשיעורים תילמד גם יצירת מופת בתחום ביקורת הספרות, "מימזיס" של אריך אאורבך, שעוסקת בייצוגיה הספרותיים של המציאות בתרבות המערב.
The aim of this course is to offer the students a vast range of literary masterpieces, starting with the Iliad and the Odyssey of Homer which were written during the 8th century B.C., and terminating with Shakespeare's King Lear and The Tempest, two texts from the 17th century A.D. During the lessons we shall discuss many literary works, analyzing their content and their aesthetic aspects and thus elucidating the reasons for their being a part of the "Classical" canon. Among the texts we will read are Euripides' Medea, Ovid's Metamorphoses and Dante's Divine Comedy. A special emphasis will be given to the didactic aspects of these texts, namely to what we can learn from them regarding our reality, and to their relevance to our life in the here and now, so many years after their conception. Among the topics to be discussed in the lessons are: relationships within the nuclear family, love and war, religion, eroticism and sexuality. In addition, in some of the lessons we shall learn a masterpiece of literary criticism, Erich Auerbach's Mimesis, which is dedicated to an analysis of the representation of reality in Western literature.

No comments: