2017-09-01

(Türk / in Turkish) Ramazan Yetgin 2017 KPSS Tarih Konu Anlatım Videoları

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: Benim Hocam      2016年10月5日
Ramazan Yetgin 2017 KPSS Tarih Konu Anlatım Videoları
Türkiye’nin Hocaları Sizin yanınızda …
Kitap Satışımız İçin;
http://www.bhkitabevi.com https://www.facebook.com/benimhocam

1) Tarih Dersine Giriş ve Öğrenci Bilgilendirmesi 25:01
2) İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi - I 36:34
3) İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi - II 40:34
4) İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi - III 27:03
5) İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi -IV 41:45
6) İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi -V 25:02
7) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti - I  35:14
8) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti - II 48:05
9) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti - III 34:13
10) İlk Müslüman Türk Devletleri Siyasi Tarihi - I 43:44
11) İlk Müslüman Türk Devletleri Siyasi Tarihi - II 39:30
12) Mısır'da Kurulan Türk İslam Devletleri 29:38
13) Anadolu'da Kurulan İlk Türk İslam Devletleri 18:13
14) Orta Çağ ve Yakın Doğu'da Kurulan Diğer Türk Devletleri 22:53
15) İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti - I 35:43
16) İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti - II 40:59
17) İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti - III 37:34
18) İlk Müslüman Türk Devletleri Bilim İnsanları  29:14
19) İlk Müslüman Türk Devletleri Yazı, Dil ve Edebiyat 21:24
20) Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi - I  28:27
21) Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi - II 25:08
22) Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti - I 32:46
23) Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti - II 25:21
24) Bilim ve Teknoloji Tarihi - I 44:18
25) Bilim ve Teknoloji Tarihi - II 37:53
26) Bilim ve Teknoloji Tarihi - III  39:34
27) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - I  39:08
28) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - II 44:19
29) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - III 41:29
30) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - IV 51:51
31) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - V 1:01:50
32) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - VI 47:34
33) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - VII 58:50
34) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - VIII 41:07
35) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - IX 31:11
36) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - X 34:28
37) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - XI 46:31
38) Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti - XII  15:37
39) Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - I  38:05
40) Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - II 37:07
41) Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - III 38:09
42) Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - IV 23:42
43) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi - I 52:41
44) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi - II 51:26
45) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi - III 1:01:55
46) Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi 17 Y.Y. - I 42:45
47) Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi 17 Y.Y. - II 1:12:50
48) Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi - 18 Y.Y. 57:00
49) Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi - 18 Y.Y. Islahatları  1:02:04
50) XIX. yy.da Osmanlı Devleti ( Dağılma Dönemi ) - I 1:04:37
51) XIX. yy.da Osmanlı Devleti ( Dağılma Dönemi ) - II 47:17
52) XIX. yy.da Osmanlı Devleti ( Dağılma Dönemi ) - III  37:44
53) XIX. yy.da Osmanlı Devleti ( Dağılma Dönemi ) - IV 39:58
54) XIX. yy.da Osmanlı Devleti ( Dağılma Dönemi ) - V 25:40
55) XIX. yy.da Osmanlı Devleti ( Dağılma Dönemi ) - VI 32:25
56) XIX. yy.da Osmanlı Devleti ( Dağılma Dönemi ) - VII 37:33
57) Osmanlı Devleti'nde Basın Yayın Hareketleri  24:03
58) Osmanlı Devleti'ni Dağılmaktan Kurtarma Fikirleri 18:35
59) Trablusgarp Savaşı  47:03
60) I. ve II. Balkan Savaşı  43:35
61) I. Dünya Savaşı  34:29
62) I. Dünya Savaşı-Kafkasya Cephesi 27:59
63) I. Dünya Savaşı- Kanal ve Çanakkale Cepheleri 42:36
64) I. Dünya Savaşı- Irak, Hicaz ve Yemen Cepheleri 34:34
65) I.Dünya Savaşında Gizli Antlaşmalar, Wilson İlkeleri ve Savaşın Sonu 29:07
66) Mondros Ateşkes Antlaşması ve İlk İşgaller 1:04:48
67) Zararlı ve Yararlı Cemiyetler 38:04
68) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi -I 1:10:43
69) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi -II 40:19
70) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi -III 39:46
71) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi -IV 41:11
72) I. TBMM Dönemi -I 46:12
73) I. TBMM' ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar  24:53
74) Sevr Barış Antlaşması 26:00
75) Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Doğu Cephesi 37:49
76) Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Batı Cephesi -I 26:10
77) Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Batı Cephesi -II 20:16
78) Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Batı Cephesi -III 41:13
79) Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Batı Cephesi -IV 43:33
80) Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Barış Antlaşması 43:31
81) Atatürk'ün Hayatı 36:29
82) Atatürk Dönemi İç Politika  43:57
83) Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Medeniyeti 53:50
84) Atatürk İlke ve İnkılapları - I 46:37
85) Atatürk İlke ve İnkılapları - II 34:35
86) Atatürk İlke ve İnkılapları - III 27:15
87) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası  26:06
88) Atatürk Dönemi Dış Politika - II 36:01
89) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ( XX.Yüzyılın Başlarında Dünya ( - I -) 54:37
90) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ( XX.Yüzyılın Başlarında Dünya ( - II -) 42:18
91) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ( XX. Yüzyılın Başlarında Dünya - III - ) 27:26
92) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ( II. Dünya Savaşı- I - ) 44:47
93) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ( II. Dünya Savaşı- II - ) 23:11
94) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - Soğuk Savaş Dönemi - I 1:05:30
95) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - Soğuk Savaş Dönemi - II 37:29
96) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - Yumuşama Dönemi - I 49:17
97) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - Yumuşama Dönemi - II 56:38
98) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - Yumuşama Dönemi - III 19:34
99) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - Küreselleşen Dünya - I  37:08
100) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - Küreselleşen Dünya - II 39:59

No comments: