2017-08-22

(Türk / in Turkish) Zeynep Salman İçli - 2017 Öğretim Yöntem ve Teknikleri

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: Benim Hocam       2017年1月12日
Zeynep Salman İçli - 2017 Öğretim Yöntem ve Teknikleri
https://www.facebook.com/benimhocamya...
https://www.instagram.com/benimhocam/

1) Öğretim İlkeleri -I- Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Zeynep Salman İçli (2017) 46:50
2) Öğretim İlkeleri -II- Öğretim Yöntem ve Teknikleri51:20
3) Düşünme Becerileri -I- Öğretim Yöntem ve Teknikleri 20:57
4) Düşünme Becerileri -II- Öğretim Yöntem ve Teknikleri  27:48
5) Öğrenme - Öğretme Kuramları -I- Öğretim Yöntem ve Teknikleri 59:31
6) Öğrenme - Öğretme Kuramları -II- Öğretim Yöntem ve Teknikleri 27:06
7) Öğrenme - Öğretme Kuramları -III- Öğretim Yöntem ve Teknikleri 18:47
8) Öğrenme - Öğretme Kuramları -IV- Öğretim Yöntem ve Teknikleri  36:16
9) Öğrenme - Öğretme Kuramları -V- Öğretim Yöntem ve Teknikleri 33:18
10) Öğrenme - Öğretme Kuramları -VI- Öğretim Yöntem ve Teknikleri 18:50
11) Öğrenme - Öğretme Kuramları -VII- Öğretim Yöntem ve Teknikleri 26:33
12) Öğrenme - Öğretme Kuramları -VIII- Öğretim Yöntem ve Teknikleri 15:56
13) Öğrenme - Öğretme Kuramları -IX- Öğretim Yöntem ve Teknikleri 16:28
14) Öğrenme - Öğretme Kuramları -X- Öğretim Yöntem ve Teknikleri 24:09
15) Öğrenme - Öğretme Kuramları -XI- Öğretim Yöntem ve Teknikleri 17:10
16) Öğrenme - Öğretme Kuramları -XII- Öğretim Yöntem ve Teknikleri 20:28
17) Öğrenme - Öğretme Kuramları -XIII- Öğretim Yöntem ve Teknikleri 23:30
18) Öğrenme - Öğretme Kuramları -XIV- Öğretim Yöntem ve Teknikleri  10:52
19) Öğretim Stratejileri - Öğretim Yöntem ve Teknikleri 37:06
20) Öğretim Yöntemleri - I - Öğretim Yöntem ve Teknikleri 27:20
21) Öğretim Yöntemleri - II - Öğretim Yöntem ve Teknikleri 33:01
22) Öğretim Yöntemleri - III - Öğretim Yöntem ve Teknikleri  18:14
23) Öğretim Yöntemleri - IV - Öğretim Yöntem ve Teknikleri 20:39
24) Öğretim Teknikleri - I - Öğretim Yöntem ve Teknikleri 49:54
25) Öğretim Teknikleri - II - Öğretim Yöntem ve Teknikleri 29:28
26) Öğretim Teknikleri - III - Öğretim Yöntem ve Teknikleri 32:33
27) Öğretim Teknikleri - IV - Öğretim Yöntem ve Teknikleri 21:57
28) Öğretim Teknikleri - V - Öğretim Yöntem ve Teknikleri 14:24
29) Öğretim Teknikleri - VI - Öğretim Yöntem ve Teknikleri 13:23
30) Kavram Yanılgıları - I - Öğretim Yöntem ve Teknikleri 29:17
31) Kavram Yanılgıları - II - Öğretim Yöntem ve Teknikleri 14:11
Benim Hocam Sözel Mantık Konu Kitabı Tanıtımı - Mantığın Kapısı 11:25

No comments: