2017-08-31

(Türk / in Turkish) Hakan Efe 2017 ÖABT Matematik

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: Benim Hocam      2016年12月16日
Hakan Efe 2017 ÖABT Matematik
Türkiye’nin Hocaları Sizin yanınızda …
Kitap Satışımız İçin;
http://www.benimhocamyayinevi.com https://www.facebook.com/benimhocamya...
https://www.instagram.com/benimhocam/

2017 ÖABT Matematik Dersi Tanıtım Videosu 0:44
1) Analiz Fonksiyonlar - I - ÖABT Matematik Dersi 35:18
2) Analiz Fonksiyonlar - II - ÖABT Matematik Dersi 39:59
3) Analiz Fonksiyonlar - III - ÖABT Matematik Dersi 40:14
4) Analiz Fonksiyonlar - IV - ÖABT Matematik Dersi 23:56
5) Analiz Fonksiyonlar - V - ÖABT Matematik Dersi 38:46
6) Analiz Fonksiyonlar - VI - ÖABT Matematik Dersi 1:06:05
7) Limit - I - ÖABT Matematik Dersi 33:13
8) Limit - II - ÖABT Matematik Dersi 40:06
9) Limit - III - ÖABT Matematik Dersi 36:53
10) Limit - IV - ÖABT Matematik Dersi 31:19
11) Limit - V - ÖABT Matematik Dersi 34:33
12) Limit - VI - ÖABT Matematik Dersi 35:10
13) Türev - I - ÖABT Matematik Dersi 31:55
14) Türev - II - ÖABT Matematik Dersi 44:45
15) Türev - III - ÖABT Matematik Dersi 42:38
16) Türev - IV - ÖABT Matematik Dersi 41:00
17) Türev - V - ÖABT Matematik Dersi 57:14
18) Türev - VI - ÖABT Matematik Dersi 44:08
19) Türev - VII - ÖABT Matematik Dersi 26:16
20) Türev - VIII - ÖABT Matematik Dersi 1:02:16
21) Türev - IX - ÖABT Matematik Dersi  29:35
22) Türev - X - ÖABT Matematik Dersi 28:49
23) Türev - XI - ÖABT Matematik Dersi 38:47
24) Türev - XII - ÖABT Matematik Dersi 1:09:30
25) Belirsiz İntegral - I - ÖABT Matematik Dersi 43:39
26) Belirsiz İntegral - II - ÖABT Matematik Dersi 50:24
27) Kısmi İntegrasyon - ÖABT Matematik Dersi 36:01
28) Basit Kesirlere Ayırma - ÖABT Matematik Dersi 42:33
29) Trigonometrik İntegraller - ÖABT Matematik Dersi 29:57
30) Belirsiz İntegralin Uygulamaları ve Hata Hesabı - ÖABT Matematik Dersi 20:36
31) Belirli İntegral - I - ÖABT Matematik Dersi 52:44
32) Belirli İntegral - II - ÖABT Matematik Dersi 33:25
33) İntegral İşareti Altında Türev Alma - ÖABT Matematik Dersi 36:33
34) Alan Hesabı - ÖABT Matematik Dersi 55:06
35) Alan Hesabı ve Hacim Hesabı Kesit Metodu - ÖABT Matematik Dersi 35:06
36) Hacim Hesabı Disk Metodu - ÖABT Matematik Dersi 33:25
37) Hacim Hesabı Kabuk Metodu - ÖABT Matematik Dersi 48:20
38) Eğri Uzunluğu Hesabı - ÖABT Matematik Dersi 28:38
39) Yüzey Alanı Hesabı - ÖABT Matematik Dersi 31:11
40) Pappus-Guldin Teoremleri ve İnteg. Yard. Limit Hesabı - ÖABT Matematik Dersi 46:48
41) Genelleştirilmiş İntegral - I - ÖABT Matematik Dersi 39:55
42) Genelleştirilmiş İntegral - II - ÖABT Matematik Dersi 47:00
43) Genelleştirilmiş İntegral - III - ÖABT Matematik Dersi 31:43
44) Kutupsal Koordinatlar - I - ÖABT Matematik Dersi 33:00
45) Kutupsal Koordinatlar - II - ÖABT Matematik Dersi 36:29
46) Kutupsal Koordinatlar - III - ÖABT Matematik Dersi 24:07
47) Kutupsal Koordinatlar - IV - ÖABT Matematik Dersi 51:17
48) Diziler - I - ÖABT Matematik Dersi 32:41
49) Diziler - II - ÖABT Matematik Dersi 24:34
50) Seriler - ÖABT Matematik Dersi 44:13
51) Yakınsaklık Testleri - I - ÖABT Matematik Dersi 33:20
52) Yakınsaklık Testleri - II - ÖABT Matematik Dersi 17:16
53) Kuvvet Serileri - ÖABT Matematik Dersi 46:55
54) Maclaurin ve Taylor Serileri - ÖABT Matematik Dersi 1:16:23
55) Çok Değişkenli Fonksiyonlara Giriş - ÖABT Matematik Dersi  50:17
56) Çok Değişkenli Fonksiyonlar Tanım Kümeleri - ÖABT Matematik Dersi 27:35
57) Çok Değişkenli Limit - ÖABT Matematik Dersi 43:29
58) Çok Değişkenli Süreklilik - Kısmi Türev - ÖABT Matematik Dersi 49:16
59) Zincir Kuralı - Kapalı Türev - ÖABT Matematik Dersi  56:56
60) Gradient Vektörü - Yönlü Türev - ÖABT Matematik Dersi 48:10
61) Lineerleştirme - Tam Diferansiyel - ÖABT Matematik Dersi 38:47
62) Maksimum - Minimum - ÖABT Matematik Dersi 1:00:41
63) İki Katlı İntegral - Sınır Değiştirme - ÖABT Matematik Dersi 55:36
64) Bölge Dönüşümleri - Değişken Değiştirme - I - ÖABT Matematik Dersi 50:18
65) Değişken Değiştirme - II - ÖABT Matematik Dersi 47:07
66) Hacim Hesabı - ÖABT Matematik Dersi 45:27
67) Metrik Uzaylar - I - ÖABT Matematik Dersi 29:55
68) Metrik Uzaylar - II - ÖABT Matematik Dersi 36:39
69) Metrik Uzaylar - III - ÖABT Matematik Dersi 35:02
Benim Hocam Sözel Mantık Konu Kitabı Tanıtımı - Mantığın Kapısı - Kenan Bozkurt - (2017) 11:25
ÖABT 2017 Matematik Video Ders Notları Tanıtımı 2:58

No comments: