2017-08-30

(Türk / in Turkish) Esra Özkan Karaoğlu 2017 KPSS Vatandaşlık Konu Anlatım Videoları

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: Benim Hocam       2016年8月23日
Esra Özkan Karaoğlu 2017 KPSS Vatandaşlık Konu Anlatım Videoları
Türkiye’nin Hocaları Sizin yanınızda …
Kitap Satışımız İçin;
http://www.benimhocamyayinevi.com https://www.facebook.com/benimhocamya...
https://www.instagram.com/benimhocam/

1) Hukukun Temel Kavramları - Esra Özkan Karaoğlu (2017) 43:11
2) Hukukun Temel Kavramları 46:11
3) Hukukun Temel Kavramları  37:37
4) Hukukun Temel Kavramları  48:57
5) Hukukun Temel Kavramları  41:16
6) Hukukun Temel Kavramları  46:12
7) Hukukun Temel Kavramları  51:53
8) Hukukun Temel Kavramları  46:05
9) Anayasa Hukukuna Giriş  40:04
10) Anayasa Türleri - Osmanlı-Türk Anayasa Tarihi 47:13
11) Türk Anayasa Tarihi  41:53
12) 1982 Anayasası İlkeleri 39:00
13) Seçim İlkeleri - Siyasi Partiler 29:08
14) 1982 Anayasasında Temel Hak ve Ödevler 32:14
15) Yasama - TBMM Seçimleri  38:33
16) Yasama - Milletvekilliği 39:46
17) Yasama - TBMM İç Yapısı  45:49
18) Yasama - TBMM Görev ve Yetkileri - I  39:48
19) Yasama - TBMM Görev ve Yetkileri - II  39:13
20) Yürütme - I  45:03
21) Yürütme - II  32:29
22) Yürütme - III  36:56
23) Yürütme - IV 15:40
24) Yargı - I  35:25
25) Yargı - II  41:34
26) İdare Hukuku - I  30:48
27) İdare Hukuku - II 43:29
28)İdare Hukuku - III 24:24
29) İdare Hukuku - IV  29:04
Benim Hocam Sözel Mantık Konu Kitabı Tanıtımı - Mantığın Kapısı - Kenan Bozkurt - (2017) 11:25

No comments: