2017-08-09

(Türk / in Turkish) 2017 KPSS - A Grubu - Ceza Hukuku / Penal Law by Metin Kaya

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist.

source: İsem Yayıncılık     2016年10月6日

01) Ceza Hukuku Genel İlkeler - Metin KAYA (2017) 45:13
02) Ceza Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması 39:53
03) Ceza Kanunlarının Kişi Bakımından Uygulanması 41:18
04) Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması 46:23
05) Yer Bakımından Uygulama, Suçluların İadesi - Metin KAYA (2017) 37:01
06) Suçun Unsurları -1- Maddi Unsurlar - Metin KAYA (2017) 37:58
07) Suçun Unsurları -2- Hareket - Metin KAYA (2017) 41:14
08) Netice - Nedensellik Bağı - Metin KAYA (2017) 45:12
09) Kast - Metin KAYA (2017) 44:59
10) Taksir - Metin KAYA (2017) 40:47
11) Kast- Taksir Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar  37:11
12) Hukuka Uygunluk Nedenler -1- Metin KAYA (2017) 39:30
13) Hukuka Uygunluk Nedenleri -2- Metin KAYA (2017) 55:26
14) Kusur ve Yeteneğini Etkileyen Haller - Metin KAYA (2017) 23:35
15) Zorunluluk - Metin KAYA (2017) 41:18
16) Haksız Tahrik & Hata - Metin KAYA (2017) 1:05:31
17) Teşebbüs - Metin KAYA (2017) 42:17
18) İştirak -1- Metin KAYA (2017) 28:18
19) İştirak -2- Metin KAYA (2017) 50:01
20) Suçluların İçtimaı - Metin KAYA (2017) 42:33
21) Cezalar - Metin KAYA (2017) 43:20
22) Güvenlik Tedbirleri - Metin KAYA (2017) 38:00
23) Davayı Düşüren Nedenler - Metin KAYA (2017) 33:19
24) Ceza Muhakemesi Genel İlkeler - Metin KAYA (2017) 39:50
25) Ceza Muhakemesinde Makamlar -1- Metin KAYA (2017) 38:26
26) Ceza Muhakemesinde Makamlar -2- Metin KAYA (2017) 44:12
27) Görev Bakımından Yetki - Metin KAYA (2017) 21:50
28) Yer Bakımından Yetki - Metin KAYA (2017) 40:20
29) Deliller - Tanık - Metin KAYA (2017) 45:08
30) Bilirkişi - Metin KAYA (2017) 41:28
31) Yakalama - Gözaltı - Metin KAYA (2017) 31:11
32) Tutuklama - Adli Kontrol - Metin KAYA (2017) 28:59
33) Arama - El koyma - Metin KAYA (2017) 50:30
34) Gizli Soruşturmacı Tedbirleri - Metin KAYA (2017) 26:53
35) Soruşturma Evresi - Metin KAYA (2017) 37:52
36) Kovuşturma Evresi - Metin KAYA (2017) 41:02
37) Kanun Yolları - Metin KAYA (2017) 43:03
38) 2017 Değişiklikleri - Metin KAYA (2017) 19:00

No comments: