2017-06-15

karolinskainstitutet (videos of May 2017)

source: karolinskainstitutet
28:07 Lina Emilsson
32:16 Amina Manzoor
3:57 Mechanisms behind sensory deficits in Parkinson’s disease Although Parkinson’s disease is often associated with motor symptoms such as stiffness, poor balance and trembling, the first symptoms are often sensory and include a reduced sense of touch and sme...
34:17 Birgitta Henriques Normark
0:40 Om studentrepresentation med studentkårerna Studentrepresentationen är det viktigaste sättet vi har att påverka vår utbildning, vår nuvarande studiesituation och vår framtid som verksamma kollegor, säger Pontus Dannberg, vice ordförande i Me...
33:47 Angelica Hirschberg Lindén 

No comments: