2017-06-10

(בעברית / in Hebrew) האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21- דילמות ישנות, מגמות חדשות / Political Islam at the Beginning of the 21st Century Old dilemmas, new trends

# You can click the upper-left icon to select videos from the playlist

source: Hebrew University of Jerusalem     2017年1月23日
כנס אביר השישי: האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21- דילמות ישנות, מגמות חדשות
האוניברסיטה העברית, יחד עם הפקולטה למדעי הרוח, המכון ללימודי אסיה ואפריקה, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, בחסות הקרן ע"ש רות ומרדכי אביר
לתכנית הכנס: https://goo.gl/Yz0FyM

כנס אביר השישי האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21 | מושב ראשון 2:28:46
כנס אביר השישי האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21 | מושב שני 2:19:58
כנס אביר השישי האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21 | מושב שלישי 1:18:03
כנס אביר השישי האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21 | מושב רביעי 1:56:55
כנס אביר השישי האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21 | מושב חמישי 1:13:29

No comments: