2017-04-06

(בעברית / in Hebrew) מבוא להיסטוריה עולמית תשע"ג (Introduction to World History)

# playlist of the 25 videos (click the upper-left icon of the video) 

source: Hebrew University of Jerusalem     2013年2月28日
מבוא להיסטוריה עולמית
תוכנית "אבני פינה"
ד"ר יובל הררי
תיאור הקורס:
נסקור את התהליכים המרכזיים של ההיסטוריה האנושית מאז הופעתו של האדם ועד היום. מטרתנו להכיר לסטודנטים את תהליכי המפתח ונקודות המפנה העיקריות של ההיסטוריה, ובמקביל לעמוד על הקשרים בין ההיסטוריה האנושית לבין הביולוגיה של האדם והמערכת האקולוגית הגלובאלית.

INTRODUCTION TO THE HISTORY OF THE WORLD
Dr. Yuval Noah Harari
The course will survey the main processes of human history from the appearance of humanity until today. The aim of the course is to introduce students to the key processes and key turning points of history, and at the same time to examine the relations between human history, human biology, and the global ecological system.

No comments: