2017-03-30

(בעברית / in Hebrew) יחב'ל בעידן הגלובליזציה (International Relations in the Age of Globalization)

# playlist of the 12 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2012年3月8日
יחב"ל בעידן הגלובליזציה
פרופ אריה קצוביץ
תיאור הקורס:
מגוון הנושאים אשר ניתן לחקור כיום תחת הכותרת של "יחסים בינלאומיים בעידן הגלובליזציה" הוא עצום, ומובן שלא ניתן ולא רצוי לכסותו במסגרת קורס אחד. יחד עם זאת, מטרתו המרכזית של הקורס היא להקנות לכם את הכלים הבסיסיים אשר יאפשרו לכם לגשת בהמשך לכל נושא יחב"לי שהוא ולבחון אותו בצורה שיטתית וביקורתית, גם אם אינכם תלמידי המחלקה ליחב"ל.
לפיכך הקורס סוקר מספר נושאים: ראשית נלמד על השחקנים המרכזיים בזירה הבינלאומית ואמצעי פעולתם. נתמקד במדינת הלאום ובעלייתם של שחקנים לא-מדינתיים, ונדון במושג החשוב של "עוצמה". לאחר מכן נדון במושג המערכת הבינלאומית- מהי על פי גישות שונות, ומה מידת ואופן השפעתה על התנהגות השחקנים השונים הפועלים בתוכה. הנושא הרביעי מתייחס לסוגיה של מדיניות חוץ ואת הגורמים השונים המשפיעים על עיצובה. הנושא החמישי בוחן את האתגרים השונים לשיתוף פעולה בינלאומי והדרכים השונות בעזרתן ניתן להתגבר עליהם. כאן למעשה מסתיים הדיון הכללי שלנו במושגי היסוד של התיאוריה היחב"לית, ומכאן נעבור לדון בתחומי נושא יותר ממוקדים: הנושא השישי יתמקד בסוגיות של קונפליקט ושתוף פעולה בתחום הביטחון הבינלאומי: מהם סכסוכים בינלאומיים, מדוע פורצות מלחמות, מה ההבדל בין מושג הביטחון בעולם הראשון ובעולם השלישי, מהי המשמעות של הרתעה גרעינית בימינו ומהם התנאים למעבר ל- וייצוב של שלום, ולאפשרות של שינויים בדרכי שלום (באזורנו ובכלל). הנושא השביעי של הקורס פותח בפניכם צוהר לתחום המחקר הרחב של הפוליטיקה של הכלכלה הבינלאומית. כאן נבחן כיצד ניתן ליישם את מושגי היסוד שנלמדו קודם לכן גם על התחום הכלכלי, נדון במספר תיאוריות מרכזיות בתחום המסבירות את היחסים הכלכליים מאז 1945, ונעריך את יחסי צפון-דרום. הנושא האחרון של הקורס ירחיב את היריעה לדיון בשאלות הנובעות מהפיכתה של המערכת ממערכת "בינ-לאומית" למערכת "גלובאלית". כאן נבחן את מושג הגלובליזציה, ונדון באתגרים של שתוף פעולה וקונפליקט הקשורים בהתמודדות עם בעיות גלובאליות כמו איכות הסביבה, טרור והפרות זכויות אדם.
INTL. RELATIONS IN THE AGE OF GLOBALIZATION
Prof. Arie M. Kacowicz

No comments: