2017-03-04

(בעברית / in Hebrew) מסינפסות לרצון חופשי (Free Will Synapse) 2009

# playlist of the 14 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2009年10月22日
משב מוח: מסינפסות לרצון חופשי
פרופ' עידן שגב
2009-10
קורס מספר 76981
תכנית אבני פינה תחום ניסויי
קורס מיועד לשומע המעוניין לערוך מסע אל חזית חקר המוח במאה ה-21. פריצות הדרך הטכנולוגיות בשנים האחרונות מאפשרות לנו להתבונן במוח החי והמתנהג, ולשאול שאלות שבעבר הקרוב לא שערנו שפתרונן כה קרוב. מה משתנה במוח כשאנחנו לומדים? כיצד מקודד במוחנו מידע חושי ותנועתי? הניתן להפעיל מכונות (יד מלאכותית) ישירות מהמוח? הכיצד ניתן לתקן מוחות פגועים? האם למוח רצון חופשי, או שמא זאת אילוזיה? וכד'.
הקורס אינו מתבסס על ידע מוקדם, והוא יעסוק בשאלות שלעיל לאחר מספר הרצאות מבוא. במסגרתו ינוהלו שני פאנלים בין משתתפי הקורס לבין חוקרי מוח בכירים. למשתתפים מובטחת חוויה שתשנה את מוחם.
ראה קישורים באתר: http://lobster.ls.huji.ac.il/media

The Hebrew University is beginning to erect the largest brain research institute in Europe. This is the utmost reflection of the dramatic stage that brain research has reached at the start of the 21st century. The connected parts of the puzzle reveal a bright and colorful picture: molecular, anatomical and optical techniques have allowed us to become intimately acquainted with the processes underlying learning and memory in the brain. Furthermore, sophisticated mathematical methods and huge computational power have accelerated our capability to build artificial brains. We can now explore how the physical constituents of the brain give rise to perception, action, consciousness, and feelings like the joy of music. This emergent understanding has far-reaching technological, clinical and social implications.
The thread of thought in this course, accessible to any interested person, will start by describing the building blocks of this amazing machine and will continue with an overview regarding the neurobiological basis of learning and memory. The course will describe new methods for an optical voyage into the behaving brain and will touch on ways to repair the sick brain using brain-machine interfaces. The course will end with a discussion about the biological basis for aesthetic feelings and consciousness. This meeting of the brain-kind will also include two discussions with brain researchers: one on the question of Are we free to choose? and the other on the question of Can the brain understand itself?

No comments: