2017-03-29

(בעברית / in Hebrew) אבולוציה והתנהגות בעולם החי (Evolution and behavior in the animal world)

# playlist of the 11 videos (click the upper-left icon of the video) 

source: Hebrew University of Jerusalem    2012年3月5日
אבולוציה והתנהגות בעולם החי
פרופ' יוסף הלר
תיאור הקורס:
שאלות שבהן הקורס יעסוק: מהן תפיסות-היסוד בבסיס המיון של המגוון העצום שבטבע ? כללי יסוד באבולוציה (כללי דרווין) - מה הרקע ההיסטורי בו גובשו? תהליכי שינוי אבולוציוניים: מתי התפתחו חיים רב-תאיים על פני כדור הארץ? למה חולייתנים היו לגדולים שבבעלי-החיים? אלו קבוצות חולייתנים עלו ליבשה? מה הייתה ממלכת הזוחלים? מדוע התמוטטה? כיצד התפתחו העופות? היונקים? האם ליישם את עקרונות האבולוציה של דרווין על חברת האדם? - מבט היסטורי תוקפנות בעולם החי. מתי היא אלימה ומתי טקסית? מה מצית אותה? מה משמעותה המרחבית? מהו מסדר דומיננטיות, כיצד הוא נוצר ולמי הוא מועיל? מה לדומיננטיות ולקרבה משפחתית? חיזור והזדווגות בעולם החי – מה בין אופני רבייה לטיפול הורי? הסביבה מעצבת אופני רבייה? מתי נוצר הרמון נקבות? מהו עקרון ההכבדה? מהן זירות הזדווגות? מתי זכר ונקבה מתחלפים בתפקיד? אלטרואיזם – קיים בעולם החי? מה ההסברים לו? אבולוציה של חברתיות: מיחידאות ועד לחברתיות מתקדמת בעולם החרקים

Cornerstones in Evolution and Behavior
Prof. Joseph Heller
Course Description:
What basic concepts enable classification of the amazing extent of biodiversity in nature? Basic principles in evolution (Darwin's principles) - what was their historic background? Processes of evolutionary change: When did multi-cellular life evolve, along earth's history? Why did vertebrates become the largest of all animals? Which groups of marine vertebrates invaded the land? What was the Kingdom of Reptiles? Why did it fall? How did birds evolve? How did mammals? Should principles of evolution be applied to Human society? – A historic perspective. Aggression in nature – When is it violent and when ritualistic? What kindles it? Does aggression bear spatial significance? What is dominance hierarchy, when is it formed and whom does it serve? Is it related to family relations? Courtship and mating –are they related to parental care? To constraints of the environment? When are female harems formed? What is the handicap principle? What are leks? When do male and female reverse roles? Altruism does it occur in the animal world? Can we explain it? Evolution of insect Societies: from a solitary life to advanced societies

No comments: