2017-03-17

(בעברית / in Hebrew) אסטרונומיה למשוררים (Astronomy) 2011

# playlist of the 12 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2011年3月3日
פרופ צבי פירן
תוכנית אבני פינה
תמונת היקום הסובב אותנו כפי שהיא עולה מהתצפיות האסטרונומיות. מבנה והווצרות מערכת השמש. סוגי כוכבים שונים: ננסים לבנים, ענקים אדומים וחורים שחורים; כיצד נוצרים כוכבים, כיצד הם מתים ואיך תהליכים אלה משפיעים עלינו. החיפוש אחר חיים ביקום. הגלקסיה שבה אנו נמצאים - שביל החלב - וגלקסיות אחרות. המפץ הגדול והיווצרות היקום. ההרצאה תשלב גם פרקים היסטוריים המתארים כיצד התפתחה האסטרונומיה המודרנית וכיצד היא השפיעה על התפתחות המדע ותפיסת העולם המודרנית.

No comments: