2017-02-24

(בעברית / in Hebrew) מבוא למחשב בשפת מטלאב (Introduction to the computer language Mtlab)

# playlist of the 72 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Technion    2014年12月16日
234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב
פרופ' ראובן בר-יהודה
הפקולטה למדעי המחשב
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

No comments: